Privacyverklaring

Hier vind je de privacy verklaring van Peace by Melvin. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Peace by Melvin.

00 Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

01 Peace by Melvin

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Peace by Melvin. Peace by Melvin is een initiatief van de jonge Melvin (2007) die met zijn knuffelacties probeert kinderen te helpen die een steuntje in de rug nodig hebben. Denk hierbij aan het uitdelen van zelfgemaakte knuffels, acties om geld en spullen in te zamelen, een boek en / of een evenement. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Peace by Melvin verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Peace by Melvin, neem dan gerust contact op via peacebymelvin@gmail.com!

02 Doel gegevens

Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Peace by Melvin. Deze worden hieronder toegelicht.

a. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Peace by Melvin via de Website, via e-mail of telefonisch. Er worden echter alleen de benodigde gegevens verzameld om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer.
b. Analytics
De website van Peace by Melvin verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat jou van informatie te verzien die je zelf aanvraagd.

03 Ontvangers

De gegevens die Peace by Melvin ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:
a. Gmail
De e-mail van Peace by Melvin wordt gehost bij Gmail. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Gmail.
b. Monkey Vision
De website en back-ups van de website worden gehost bij Monkey Vision. Gegevens die jij achterlaat op de website van Peace by Melvin zijn op de servers van Monkey Vision opgeslagen.
04 Opslag periode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Peace by Melvin, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.
a. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Peace by Melvin via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
b. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

05 Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Peace by Melvin of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Peace by Melvin. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Peace by Melvin privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

06 Jouw rechten

a. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Peace by Melvin vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Peace by Melvin. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
b. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Peace by Melvin.
c. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Peace by Melvin opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Peace by Melvin al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
d. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Peace by Melvin vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
e. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Peace by Melvin niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
f. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Peace by Melvin jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via peacebymelvin@gmail.com. Het streven is om binnen een week te reageren.

07 Plichten

Peace by Melvin verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een informatief en gedeeltelijk commercieel belang, zei het voor het goede doel. Denk hierbij aan het aanbieden van informatie, diensten of producten van Peace by Melvin via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Peace by Melvin de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Peace by Melvin met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Peace by Melvin behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Peace by Melvin dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Peace by Melvin te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via peacebymelvin@gmail.com.